Gabaritna svetla LED 12/24V

RB Auto - krovni koferi, krovni nosaci, patosnice, ratkapne

Motorna i priključna vozila koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. jula 2011. godine, a čija širina iznosi više od 2,1 m moraju imati gabaritna svetla.
Gabaritna svetla mogu biti postavljena i na vozilima čija širina iznosi od 1,8 m do 2,1 m.

Gabaritna svetla moraju biti ugrađena i izvedena na sledeći način, i to tako da se:
- na prednjem gornjem delu vozila postavljaju dva svetla koja daju svetlost bele boje usmerenu unapred;
- na zadnjem gornjem delu vozila postavljaju dva svetla koja daju svetlost crvene boje usmerenu unazad;
- sva vozila duža od 6 m (prikolice - mere se zajedno sa rudom), registrovana nakon 1. jula 2011. godine, moraju imati bočna svetla za označavanje u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima. Prvo bočno svetlo ne sme biti dalje od 3 m od prednjeg kraja vozila, a poslednje ne više od 1 m od zadnjeg kraja vozila. Međusobno rastojanje bočnih svetala ne sme preći 3 m osim u slučaju da struktura vozila to ne dozvoljava, tada se rastojanje može povećati do 4 m.

Gabaritna svetla LED belo / crveno sa katadiopterom

Gabaritna svetla LED belo / crveno sa katadiopterom

1,200.00rsd

2 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

Gabaritna svetla LED belo sa katadiopterom

Gabaritna svetla LED belo sa katadiopterom

250.00rsd

Prodaja po komadu 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena i ...

Gabaritna svetla LED crveno

Gabaritna svetla LED crveno

600.00rsd

4 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

Gabaritna svetla LED istureno 45˚ dugo

Gabaritna svetla LED istureno 45˚ dugo

1,500.00rsd

2 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

Gabaritna svetla LED istureno 45˚ dugo okruglo

Gabaritna svetla LED istureno 45˚ dugo okruglo

1,200.00rsd

2 komada u pakovanju 12 / 24 V belo / crveno Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, mor...

Gabaritna svetla LED istureno 45˚ kratka

Gabaritna svetla LED istureno 45˚ kratka

1,500.00rsd

2 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

Gabaritna svetla LED istureno 90˚ duga okrugla

Gabaritna svetla LED istureno 90˚ duga okrugla

1,400.00rsd

2 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

Gabaritna svetla LED lučno crveno

Gabaritna svetla LED lučno crveno

800.00rsd

2 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

Gabaritna svetla LED ravna kratka

Gabaritna svetla LED ravna kratka

2,200.00rsd

4 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

Gabaritna svetla LED žuto

Gabaritna svetla LED žuto

600.00rsd

4 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

Gabaritna svetla LED žuto sa katadiopterom

Gabaritna svetla LED žuto sa katadiopterom

250.00rsd

Prodaja po komadu 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena i ...

RB Auto - krovni koferi, krovni nosaci, patosnice, ratkapne