Gabaritna svetla LED 12/24V

RB Auto - krovni koferi, krovni nosaci, patosnice, ratkapne

Motorna i priključna vozila koja su prvi put registrovana u Republici Srbiji nakon 1. jula 2011. godine, a čija širina iznosi više od 2,1 m moraju imati gabaritna svetla.
Gabaritna svetla mogu biti postavljena i na vozilima čija širina iznosi od 1,8 m do 2,1 m.

Gabaritna svetla moraju biti ugrađena i izvedena na sledeći način, i to tako da se:
- na prednjem gornjem delu vozila postavljaju dva svetla koja daju svetlost bele boje usmerenu unapred;
- na zadnjem gornjem delu vozila postavljaju dva svetla koja daju svetlost crvene boje usmerenu unazad;
- sva vozila duža od 6 m (prikolice - mere se zajedno sa rudom), registrovana nakon 1. jula 2011. godine, moraju imati bočna svetla za označavanje u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima. Prvo bočno svetlo ne sme biti dalje od 3 m od prednjeg kraja vozila, a poslednje ne više od 1 m od zadnjeg kraja vozila. Međusobno rastojanje bočnih svetala ne sme preći 3 m osim u slučaju da struktura vozila to ne dozvoljava, tada se rastojanje može povećati do 4 m.

Gabaritna svetla LED belo / crveno sa katadiopterom

Gabaritna svetla LED belo / crveno sa katadiopterom

1,200.00rsd

2 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

New
Gabaritna svetla LED belo sa katadiopterom

Gabaritna svetla LED belo sa katadiopterom

250.00rsd

Prodaja po komadu 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena i ...

New
Gabaritna svetla LED crveno

Gabaritna svetla LED crveno

600.00rsd

4 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

New
Gabaritna svetla LED istureno 45˚ dugo

Gabaritna svetla LED istureno 45˚ dugo

1,500.00rsd

2 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

New
Gabaritna svetla LED istureno 45˚ dugo okruglo

Gabaritna svetla LED istureno 45˚ dugo okruglo

1,200.00rsd

2 komada u pakovanju 12 / 24 V belo / crveno Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, mor...

New
Gabaritna svetla LED istureno 45˚ kratka

Gabaritna svetla LED istureno 45˚ kratka

1,500.00rsd

2 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

New
Gabaritna svetla LED istureno 90˚ duga okrugla

Gabaritna svetla LED istureno 90˚ duga okrugla

1,400.00rsd

2 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

New
Gabaritna svetla LED lučno crveno

Gabaritna svetla LED lučno crveno

800.00rsd

2 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

New
Gabaritna svetla LED ravna kratka

Gabaritna svetla LED ravna kratka

2,200.00rsd

4 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

New
Gabaritna svetla LED žuto

Gabaritna svetla LED žuto

600.00rsd

4 komada u pakovanju 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena...

New
Gabaritna svetla LED žuto sa katadiopterom

Gabaritna svetla LED žuto sa katadiopterom

250.00rsd

Prodaja po komadu 12 / 24 V Gabaritna svetla na motornim i priključnim vozilima koja su izgrađena i izvedena sa stalnom zatvorenom nadgradnjom, čija visina prelazi 2,8 m, moraju biti ugrađena i ...

New
RB Auto - krovni koferi, krovni nosaci, patosnice, ratkapne